Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest iMoje obsługiwany przez ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; kapitał zakładowy w kwocie 130 100 000 zł opłacony w całości, NIP 634-013- 54-75 zwany dalej Operatorem Płatności

Formy płatności za zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej www.slonik24.pl:

Dostępne formy płatności:

a) Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Usługodawcę, to tzw. szybkie przelewy dokonane przy użyciu serwisu iMoje.

b) Blik

c) Karty płatnicze:
Visa
Visa Electron
Mastercard
MasterCard Electronic
Maestro