Wywóz nieczystości z przydomowego szamba

Kupujemy ziemię, planujemy dom, ogród i wszystko, co jest niezbędne do życia. Okazuje się jednak, że nie sposób będzie się podłączyć do kanalizacji. Jest na to rozwiązanie, możemy bowiem wybudować przydomowe szambo. Musimy jednak pamiętać, że jest ono bezodpływowe, a jedyny sposób, aby było puste i przyjmowało kolejne nieczystości to wywóz przez firmę asenizacyjną. Jak się do tego zabrać?

Wyspecjalizowane firmy

Aby opróżnić przydomowe szambo musimy zgłosić się do firmy, która specjalizuje się w takim wywozie. Firmy te muszą mieć zezwolenia z gminy lub miasta i są mocno kontrolowane przez odpowiednie urzędy, aby nie dochodziło do nieprawidłowości. Listę dostępnych firm znajdziesz na naszej stronie internetowej, gdzie możesz wybrać termin i usługodawcę, który przyjedzie do Ciebie i opróżni szambo. Masz gwarancję, że firma ta posiada odpowiednie zezwolenia, a twoje nieczystości trafią do zlewni, gdzie nie będą zagrażać środowisku. Warto dodać, że w kompetencji gmin leży również ewidencja zbiorników i kontrola prawidłowości ich opróżniania. Co to oznacza w praktyce?

Dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości

Kiedy przychodzi pora na wywóz nieczystości z naszego przydomowego szamba nie zapomnijmy po wykonanej usłudze wziąć dokumenty potwierdzające to od firmy, która ją nam świadczyła. Potrzebujemy umowę oraz rachunek (wszystko będzie dostępne w naszym panelu internetowym). Nie posiadając tych dokumentów, przy kontroli ze strony gminy, możemy otrzymać grzywnę, której wysokość to nawet 5 tysięcy złotych. Dodatkowo gmina zleca opróżnienie zbiornika wybranej przez siebie firmie i koszt musi ponosić właściciel szamba.

Kontrola szamba przez gminy

Poza tym, co się dzieje z naszymi nieczystościami, gmina może również skontrolować jakoś naszego zbiornika na te nieczystości. Przede wszystkim istotne jest to, czy jest on wybudowany zgodnie z przepisami, szczególnie bierze się tu pod uwagę jego lokalizację, czyli odległość od innych obiektów. Poza tym sprawdza się również jego szczelność oraz odpływy, czy wszystkie są zrobione zgodnie z literą prawa. Nieprawidłowości skutkują zarówno karą grzywny, jak i wezwaniem do natychmiastowego usunięcia uchybień, co często wiąże się z kolejnymi, ogromnymi kosztami.

Częstotliwość wywozu szamba

Nieopłacalne jest wywożenie szamba w przypadku, gdy nie jest ono zapełnione. Płacimy wtedy za pełną usługę, która nie musiałaby być tak często wykonywana. Warto zatem zainwestować w czujkę, która poinformuje nas o tym, kiedy należy opróżnić zbiornik. Dodajmy jednak, że według przepisów nie może się to odbywać rzadziej niż raz na kwartał. Dlatego też już na etapie budowy zbiornika warto zaplanować jego wielkość.