Jakie zezwolenie na opróżnianie szamb musisz mieć?

Mając do dyspozycji szambiarkę nie możemy tak po prostu zacząć opróżniać szamb i zacząć na tym zarabiać. Aby móc wykonywać taką usługę należy otrzymać zezwolenie z urzędu miasta lub gminy, na terenie których chcesz świadczyć te usługi.

Co warto wiedzieć zanim zaczniesz zarabiać na wywozie szamba?

Najważniejsze jest na samym początku działalności uzyskać pozwolenie. Dostaniesz je jeżeli masz odpowiednie pojazdy, które są przystosowane do odbioru nieczystości, będziesz wywozić nieczystości tak, by nie doszło do zagrożenia życia i zanieczyszczenia środowiska i nie masz zaległości podatkowych w urzędzie skarbowym ani zaległości składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Co istotne, musisz podać również stację zlewną, która będzie od Ciebie odbierać nieczystości. To niezwykle istotne, bo bez dokumentu ze stacji zlewnej, w którym zobowiązuje się on odbierać szambo, nie ma możliwości aby otrzymać zezwolenie. Każda rada miasta lub gminy mogła również ustalić dodatkowe wymogi dla firm wykonujących usługi asenizacyjne, dlatego warto to sprawdzić wcześniej, zanim zaczniemy starać się o pozwolenie.

Złożenie wniosku krok po kroku

Na początek złóż wniosek, wzory znajdziesz na stronach rządowych, tam też wyszczególnione są poszczególne dokumenty, które do wniosku trzeba dołączyć. Urzędnicy sprawdzą twój wniosek i w razie braków, wezwą cię do jego uzupełnienia. Będziesz miał na to 14 dni. Jeżeli tego nie zrobisz, to automatycznie wydana zostanie decyzja odmowna. Urząd może sprawdzić również czy wszystkie dane podane we wniosku są prawdziwe, szczególnie jeśli chodzi o posiadanie przez ciebie odpowiedniego samochodu. Do wniosku należy dołączyć również zaświadczenia o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Istotne jest, żeby wniosek złożyć przed rozpoczęciem działalności.

Wydanie zezwolenia na wywóz nieczystości

Za wydanie zezwolenia na wywóz nieczystości zapłacić 107 zł. W przypadku, gdy chcesz świadczyć usługi na terenie więcej niż jednej gminy lub miasta, wniosek musi być złożony w każdym odpowiednim urzędzie i za każdy należy uiścić opłatę. Zezwolenie ważne jest maksymalnie 10 lat. Po złożeniu wniosku urząd ma maksymalnie miesiąc na wydanie decyzji. Może wydłużyć ten czas do dwóch miesięcy, ale musi cię o tym poinformować. Jeżeli otrzymasz decyzję odmowną, możesz w terminie do 14 dni od odebrania jej złożyć odwołanie od niej do samorządowego kolegium odwoławczego. Jeżeli otrzymałeś decyzję pozytywną, zapoznaj się z wszystkimi niezbędnymi wymogami sanitarnymi i środowiskowymi, musisz je wypełnić nawet gdy twoje zezwolenie wygaśnie lub zostanie przez urząd cofnięte.